Leerlingen

Via deze pagina kunt u ook meer zien en lezen over:

 

- de leermethodes die wij gebruiken op de Prins Clausschool

- het aanbod voor begaafde kinderen

- onze schoolbibliotheek

- kletskaarten van de Vreedzame school (zie pagina's van de groepen)

 

Vanwege de AVG zijn alle foto's en namen (ook documenten met deze gegevens) verwijderd van de website. In september bekijken we welke foto's, namen en documenten weer geplaatst mogen worden.