kleuterplein 1

In de groepen 1 en 2 werken we met de methode 'Kleuterplein'. Kleuterplein is opgezet rondom 16 thema's die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Voorbeelden zijn: kunst, een heel jaar rond, gezondheid, water en bouwen. Al werkende aan een thema ontdekken de kinderen de wereld om hen heen. Raai de Kraai vliegt met de kinderen mee door de thema's. Hij is nieuwsgierig en stelt veel vragen waarmee hij de kinderen prikkelt.

Kleuterplein Raai De Kraai                                Themamap Kleutermap

We werken gemiddeld 4 weken aan één thema. Tijdens deze weken komen alle ontwikkelingsgebieden aan bod. Naast taal en rekenen is er ook veel aandacht voor de motoriek (voorbereidend schrijven en gym), voorbereidend lezen, woordenschat, muziek, wereldoriëntatie en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vertelkastje                Posters Kleuterplein         

Vaste activiteiten die ieder thema terugkeren zijn; de thematafel, het beeldwoordenveld, de lettertafel, de tijdplanner en het interactief voorlezen. Er zijn activiteiten die we met de hele groep doen, maar daarnaast werken we ook met verschillende kleine kringen op verschillende niveaus. Hierdoor hebben we ruimte voor verdieping, herhaling en pre-teaching.

De methode Kleuterplein zorgt voor een goede doorgaande lijn naar groep 3.

Werkboek Ik Kan Het Zelf

Informatieboekje 'Welkom in groep 1-2'