Groep 3 t/m 8

LEZEN

Voor het aanvankelijk lees- én taalonderwijs maken we in groep 3 gebruik van Veilig leren lezen.

 

Veilig Leren Lezen 1           Veilig Leren Lezen 3

 

 

In groep 4 t/m 8 maken we gebruik van de leesmethode Estafette Nieuw.

 

Estafette1        Estafette Nieuw

 

 

 'Nieuwsbegrip' gebruiken we vanaf groep 4. Begrijpend lezen met actuele en informatietieve teksten.

Nieuwsbegrip   Nieuwsbegrip 3

 

 

TAAL

Veilig leren lezen is een methode voor aanvankelijk lees- én taalonderwijs. Naast de fysieke materialen biedt de methode ook rijke en gevarieerde educatieve software.

Veilig Leren Lezen 2      Veilig Leren Lezen 5   

 

Taalactief bestaat uit twee basisprogramma's: Taal actief Taal en Taal actief Spelling. Daarnaast is er een leerlijn voor woordenschat. De methode is bestemd voor groep 4 t/m 8.

Taalactief1   _Taal -actief -woordklapper -130    Taalactief3

 

REKENEN

 

 wereld in getallen.jpg

In de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de rekenmethode Wereld in Getallen (nieuwste versie). 

De nieuwe versie van De wereld in getallen bevat nog meer oefening en herhaling. Er is een weektaak voor zelfstandig werken en differentiatie op 3 niveaus.

wereld in getallen materiaal.png        wereld in getallen oefensoftware.jpg

 

SCHRIJVEN

In de groepen 1 en 2 wordt er d.m.v. de methode Kleuterplein al het accent gelegd op het ontwikkelen van motorische vaardigheden. Ook wordt er op een speelse manier aandacht besteed aan een goede schrijfhouding.

Schrijven  Pennenstreken

 

In de groepen 3 t/m 8 werken we met de methode Pennenstreken. In groep 3 leren de kinderen de cijfers en de kleine letters schrijven en in groep 4 staan de hoofdletters centraal. Het lopend schrift wordt in groep 5 verder geautomatiseerd. In groep 6 maken kinderen een begin met het temposchrijven en gaan ze reflecteren op hun eigen schrijfresultaten. In groep 7 introduceert Pennenstreken het blokschrift. Dit wordt in groep 8 ook verder ingeoefend, maar het lopend schrift blijft de kern vormen van het schrijven.

 

letterkaart        letterkaart2

 

WERELDORIËNTATIE

In de groepen 5 t/m 8 gebruiken we voor de zaakvakken de methode Argus Clou.

Argus Clou

Ontdekken en onderzoeken. Dat is de unieke aanpak van de methode Argus Clou. Argus Clou is 'professor in alles'. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om nét iets verder te kijken. De kinderen ontdekken de wereld om hen heen, doen boeiende praktijkopdrachten en onderzoeken kijkplaten.

Aardrijkskunde 2        Aardrijkskunde 3

Argus Clou aardrijkskunde (inclusief topografie)

 

Geschiedenis  Geschiedenis 3

Argus Clou geschiedenis

 

Natuur Techniek   Natuur

Argus Clou natuur en techniek

 

In de groepen 4 t/m 8 werken we met de methode Wijzer door het verkeer.

Verkeer ..

 

SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

We werken in de groepen 1 t/m 8 met het lesprogramma van de Vreedzame school.

De Vreedzame School.jpg  VreedzameSchool materialen.jpg

De Vreedzame School is een aanpak voor sociaal-emotionele ontwikkeling en burgerschapsvorming, waarbij de klas en de school beschouwd wordt als een leefgemeenschap. Kinderen worden gezien en gehoord. Ze krijgen een stem en leren een democratisch burger te zijn. Openstaan voor verschillen en deze kunnen overbruggen, conflicten op een goede manier oplossen, een bijdrage leveren aan het algemeen belang en actief verantwoordelijk zijn voor de gemeenschap staan hierbij centraal. Kinderen ervaren dat ze ertoe doen.

 

ENGELS

In de groepen 1 t/m 4 werken we met de methode iPockets en in de groepen 5 t/m 8 met de methode Our Discovery Island.

   iPockets.jpg    Engels methode Our Discovery Island.jpg

 

CREATIEF

Moetjedoenlogo

Moet je doen is een lespakket voor handvaardigheid, tekenen, drama en muziek.

Op de Prins Clausschool kunnen wij op de locatie 40e straat gebruik maken van een prachtig ingericht handvaardigheidlokaal.

Moetjedoen Afb 1  Moetjedoen Afb . 2