Conexus

Conexus-privacyreglement

 

De Prins Clausschool valt onder het bevoegd gezag van de stichting Conexus.

SVPO Stromenland

 

Stromenland is een groot samenwerkingsverband. In Stromenland zijn basisonderwijs, speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs partners in passende ondersteuning voor meer dan 35.000 leerlingen.

 

Marant                                      De schoolbegeleidingsdienst voor Nijmegen en omstreken.

 

Regie van de zorg

Regelingen omtrent zorgleerlingen in Nijmegen.

 

5010

Het informatiepunt waar ouders met vragen over onderwijs terecht kunnen.

 

Stichting De Kinderconsument

Informatie voor ouders over kinderen en internet.

 

Stichting Leergeld

Stichting Leergeld Nijmegen zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiƫle middelen.