Informatie

 

Vanwege de AVG zijn alle foto's en namen (óók documenten met deze gegevens) verwijderd van de website. In september bekijken we welke foto's, namen en documenten weer geplaatst mogen worden.

 

01.

Schoolplan 2016 - 2019

 

02.

Schoolgids 2017 - 2018

 

03.

Gedrags- en pestprotocol (13 juni 2016)

 

04.

Informatie hoofdluis + folder 'Luis in je haar?'

 

05.

Het gebruik van social media

 

06.

Schoolondersteuningsprofiel 2016 - 2018

 

06

Regels en afspraken bieden houvast

 

07.

Inspectierapport april 2013

 

08.

Informatieboekje nieuwe ouders groep 1-2

 

09.

Conexus privacyreglement

 

10.

 

Verzuimprotocol