Zorg

Als aanvulling op de leerling-ondersteuning door de leerkrachten, hebben we op de Prins Clausschool een zorgteam om signalen te kunnen beoordelen en acties in gang te zetten.    

 

Het zorgteam van de Prins Clausschool bestaat uit de directie en de intern begeleider.

 

Intern begeleider:

Locatie 40e en 81e straat

............... voor de groepen 1 t/m 8.

Werkdagen: maandag t/m vrijdag

Op dinsdag, woensdag en vrijdag werkt ......... op locatie 40. Maandag en donderdag op locatie 81.

 

Vanwege de AVG zijn alle foto's en namen (ook documenten met deze gegevens) verwijderd van de website. In september bekijken we welke foto's, namen en documenten weer geplaatst mogen worden.

 1. Schoolondersteuningsplan 2016 - 2018

 2. Meldcode kindermishandeling

 3. Cito-toetsrooster 2017 - 2018 

 4. GGD medewerkers Gelderland Zuid

 5. Informatie luisterjuffen (Interne vertrouwenspersonen)

 

PASSEND ONDERWIJS IS OFFICIEEL GESTART!

 

Vanaf 1 augustus 2014 is er de wet Passend Onderwijs. Alle scholen voor (speciaal) basisonderwijs en speciaal onderwijs in de regio werken samen binnen het samenwerkingsverband Stromenland. Samen zorgen we ervoor dat elk kind een passende onderwijsplek krijgt.

 

Maar wat is Passend Onderwijs nu en wat betekent dit voor u? Nieuwsgierig? Bekijk dan in 3 minuten het volgende filmpje: