Ouders en school

 

Op onze school vinden we het belangrijk om een goed contact met de ouders te hebben. Er zijn verschillende manieren waarop u als ouder op de hoogte wordt gehouden en wat zich op school in het algemeen en in de klas van uw kind in het bijzonder afspeelt.

Natuurlijk is de keukentafel de belangrijkste informatiebron: uw kind vertelt in geuren en kleuren wat er op een dag gebeurd is, wat hij of zij voor leuks (of soms ook niet-leuks) heeft meegemaakt.

Om de schoolinformatie volledig te maken plaatsen wij met regelmaat een nieuwsbrief op de website. U vindt op de site ook belangrijke data zoals studiedagen, schoolvakanties en andere bijzonderheden. Bovendien kunt u te allen tijde met de leerkracht een afspraak maken voor een gesprek. Dat kan ook met de directeur: hij heeft daarvoor een speciaal ouderspreekuur in het leven geroepen.

En dan zijn er ook nog de diverse ouderavonden over de gang van zaken op school. Kortom: we willen de lijnen tussen school en ouders zo kort mogelijk houden.

Behalve dit alles zijn er binnen de school twee clubs van en voor ouders actief. Dit zijn de (oudergeleding van de) medezeggenschapsraad MR en de oudervereniging (OV). Sommige ouders vinden het fijn om actief te zijn als klassenouders bij schooluitjes of mee te helpen bij  activiteiten op school. Andere ouders denken graag met het bestuur en directie mee over het beleid van de school. Zij vertegenwoordigen de ouders/verzorgers in het overleg met de directie van de PCS en het bestuur van Conexus.

Samengevat kunnen wij stellen dat wij op de PCS ouderbetrokkenheid van groot belang vinden. Als ouders ben je immers 'partner' in het onderwijs van je kind. Kijk daarvoor ook eens op de pagina links.