BSO

De kinderen van de Prins Clausschool maken gebruik van KION buitenschoolse opvang

De Zevensprong.

 

Na school tot 18.00 uur

Voor school van 7.30 tot 8.30 uur

In de vakanties van 8.00 tot 18.00 uur

 

Er zijn drie locaties:

 

Hoofdlocatie Weezenhof 81e straat

Deze locatie bevindt zich naast de dependance van de Prins Clausschool. Er zijn twee groepsruimtes die zijn ingericht voor alle leeftijden. In de schoolweken worden op deze locatie de kinderen opgevangen van groep 4 t/m 8. Er zijn uitdagende materialen aanwezig voor deze leeftijdsgroep. Ook buiten is er van alles te doen.

Op woensdag en vrijdag en in de vakantieperiodes worden kinderen van alle locaties hier opgevangen.

Weezenhof 81-06

024 - 345 38 48

bsozevensprong@kion.nl

81-1.jpg    81-2.jpg

 

Locatie Weezenhof 40e straat

Deze locatie bevindt zich op de 40e straat, naast de hoofdlocatie van de Prins Clausschool. Bij deze locatie vangen we kinderen in de leeftijd van groep 2 en 3 op in een huiskamersfeer. Twee ruimtes zijn ingericht met spelmateriaal voor deze leeftijdsgroep. Er is een breed aanbod met veel uitdaging voor de kinderen. We starten de middag gezamenlijk, waarna de kinderen in beide ruimtes spelen.

Buiten spelen we op de schoolpleinen van de school met volop spelmogelijkheden.

Weezenhof 40-02

06 - 23 10 63 23

bsozevensprong.weezenhof@kion.nl

40-1.jpg 40-2.jpg

 

Locatie Weezenhof 30e straat

Deze locatie bevindt zich op de 30e straat, in hetzelfde gebouw als kdv Triade en pgr de Mallemolen. Hier worden kinderen uit groep 1 opgevangen. We delen de groepsruimte met peutergroep de Mallemolen. Er is een breed aanbod met veel uitdaging voor de kinderen.

Buiten spelen we op het kleuterspeelplein van de basisschool met volop spelmogelijkheden.

Weezenhof 30-01

024 - 345 01 38

bsozevensprong@kion.nl

30-1.jpg 30-2.jpg

         

 Kijk voor meer informatie op de site van KION: www.kion.nl