Medezeggenschapsraad

Welkom op het MR gedeelte van de website. 

                                                                                                                                                                                                         

Wat is een MR?

In de medezeggenschapsraad spreken we over allerlei onderwerpen die met de school en het onderwijs te maken hebben. Directie en het bovenschool management moeten naar de argumenten luisteren van de MR en samen met de MR de kwaliteit van het onderwijs verbeteren, de voorzieningen in het gebouw en de arbeidsomstandigheden.

 

De MR op de Prins Clausschool bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders: 

  

Personeelsleden:

* Emmie Dols (secretaris MR, leerkracht groep 5B)

* Merijn Elbers (leerkracht groep 7/8)

* vacature

 

Ouders:

* Bart Savenije (voorzitter MR, vader van Max gr. 6B, Gijs gr. 4B en Roos gr. 3A)

* Ingrid Lammerts-Keizer (moeder van Sophie gr. 6B, Floris gr. 4B en Julius gr. 3B)

* Cathelijn Brouwers (moeder van Thijs gr. 7/8 en Isabelle gr. 5A)

 

Welke bevoegdheden heeft een MR?

De schooldirecteur, het bovenschools management en colleges van bestuur kunnen niet zomaar hun gang gaan op 'hun' basisschool: voor heel wat belangrijke beslissingen zijn ze verplicht eerst de ouders en het personeel te raadplegen. Dat moet gebeuren via de MR.

Er zijn verschillende soorten beslissingen:

* die waarvoor de MR eerst advies moet geven;

* die waarvoor instemming van de MR vereist is;

* die waarover de schoolleiding alleen de MR hoeft te informeren.

 

Wanneer vergadert de MR?

2017: 19 september, 25 oktober en 30 november

2018: 15 januari, 20 februari, 11 april, 31 mei en 25 juni

De directie is een deel van de vergadering aanwezig voor mededelingen en vragen. Op verzoek van de MR kan de directie ook een presentatie geven over een bepaald onderwerp.  

Contact:

De MR leden zijn persoonlijk te benaderen maar ook via mail. Elke mail die naar de MR verzonden wordt zal binnen de volgende vergadering als ingebracht stuk behandeld worden.

pcs-mr@prinsclausschool.nl