OV

Vanwege de AVG zijn alle foto's en namen (ook documenten met deze gegevens) verwijderd van de website. In september bekijken we welke foto's, namen en documenten weer geplaatst mogen worden.

 

Informatie over de oudervereniging (OV) van de Prins Clausschool 

 

Al in 1975 is de oudervereniging van de Prins Clausschool opgericht en ieder jaar weer zijn de ouders van de school georganiseerd in de oudervereniging. Alle ouders die de vrijwillige ouderbijdrage betalen zijn automatisch lid.

Statuten OV

 

De doelstellingen van de oudervereniging zijn:

* De betrokkenheid van ouders bij school bevorderen.                                        

*  Een klankbord vormen voor ouders en school.

*  De belangen van ouders op school behartigen.

*  Meewerken en hulp bieden bij het organiseren van allerlei activiteiten op school

*  Contacten onderhouden met andere geledingen binnen school, zoals de MR.

*  Het beheren van de ouderbijdragen (waaronder de bijdrage voor de schoolreis).

De oudervereniging bestaat uit een aantal ouders die zich hiervoor vrijwillig inzetten. Momenteel bestaat het bestuur uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en overige leden.

 

Samenstelling van de oudervereniging:

 

.........

voorzitter

moeder van ...... 

 

 

........

penningmeester

moeder van .........

 

 

........

secretaris

moeder van ........

 

.........

lid

moeder van .........

 

 

 

...........

lid

moeder van .......

 

 

 

..........

lid

vader van .........

 

 

 

Vergaderingen

We vergaderen ongeveer 7 keer per jaar van ongeveer 20.00 uur tot 21.45 uur in de koffiekamer op de 40e straat. De vergaderdata voor 2017-2018 zijn: 4 september, ALV 3 oktober, 8 november, 11 januari, 5 maart , 15 mei en 27 juni. Tijdens het eerste gedeelte van de vergadering is een directielid aanwezig om de lopende zaken binnen school toe te lichten en informatie vanuit de oudervereniging te krijgen. In het tweede deel vergadert de oudervereniging zelf verder. De vergaderingen zijn openbaar en notulen zullen op de website van de school geplaatst worden en via Digiduif aan de ouders worden toegestuurd.

 

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage wordt ieder jaar tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. In deze vergadering wordt ook verantwoording afgelegd aan de ouders.  Het is een bijdrage aan diverse activiteiten waarvoor de reguliere vergoedingen van de rijksoverheid tekort schieten. Het gaat dan bijvoorbeeld om extra onderwijsmiddelen, aanvulling op de bibliotheek, ondersteunende leermiddelen, klein speelmateriaal, bijdrage aan het opknappen van het schoolplein, bijdrages voor het sinterklaasfeest, de kerstviering, de sportdag, culturele activiteiten, een afscheidscadeau voor de leerlingen van groep 8, etc. Voor het schooljaar 2017-2018 is de ouderbijdrage vastgesteld op €25 per kind. 

Vastgestelde begroting ALV 3 okt. 2017

 

Hulp gevraagd

Om alle doelstelling van de oudervereniging te kunnen verwezenlijken is het bestuur van de oudervereniging dringend op zoek naar versterking! Al naargelang de beschikbare tijd en interesse zijn er diverse activiteiten of taken waarbij uw hulp van harte welkom is. Vindt u het ook een uitdaging om samen met andere ouders de school nog leuker te maken? Kom dan eens langs op de vergadering!

 

Contact

De OV leden zijn persoonlijk te benaderen, maar ook via de mail.

secretarisovpcs@gmail.com

voorzitterovpcs@gmail.com